Իրավաբանները Չինաստանի. Բոլոր չինական փաստաբանները առցանց.


Ինչպես ստանալ չինական անձնագիր"- ի հերթական հոդվածը


տեղափոխվել Չինաստան

Հոդված յոթ օտարերկրյա քաղաքացիների կամ քաղաքացիություն չունեցող անձանց

ովքեր պատրաստ են պահպանել Չինաստանի Սահմանադրությամբ եւ այլ օրենքներով.

եւ որոնք համապատասխանում են հետեւյալ պայմանները կարող են հաստատումից հետո դրանց կիրառման: հոդված ութերորդ ցանկացած անձ. որը դիմում է մոտ հպատակագրման որպես քաղաքացի Չինաստանի պետք է ձեռք բերել չինական քաղաքացիություն հաստատվելուց հետո այն հայտարարությունները անձինք. որոնց մասին հպատակագրման որպես քաղաքացի Չինաստանի հաստատվել է չի պահել օտարերկրյա քաղաքացիություն: Այսպիսով. եւ ամուսնացել քաղաքացի Չինաստանի (կամ մերձավոր ազգականի հետ ամուսնությունը Չինական ազգային) եւ կիրառել.