Սահմանափակ սպառողների շահերի պաշտպանության հայց ընդդեմ»Մեգաֆոնի»համար դուրսգրման համար զանգեր հեռախոսՍահմանափակ սպառողների իրավունքների պաշտպանության համար դիմել դատարանդադարեցնել գանձել անհաջող զանգեր