Գլխավոր գրասենյակ փաստաբանի

Պաշտոնը գլխավոր իրավախորհրդատու մատուցում է իրավաբանական ծառայություններ եւ առեւտրի նախարար բոլոր ստորաբաժանումներում Դեպարտամենտի