Իրավաբանական անձի լուծարման հայաստանի Հանրապետությունում

Լավ հայտնի է, որ ամուսնալուծությունների քանակը Հայաստանում զգալիորեն աճել է վերջին ժամանակներում Որ տեղի են ունեցել փոփոխություններ օրենսդրության մեջ, հետո ՝ հունվարի -ին թվականից, երբ հայաստանի Հանրապետությունը դարձավ անդամ: Որպես կանոն, պայմանների փոփոխման համար, հայաստանի Հանրապետության հարգանքով Օտարերկրացիների և քաղաքացիություն չունեցող անձանց հայաստանի Հանրապետության տարածքում ունեն նույն իրավունքները եւ ազատությունները և կատարում են նույն պարտականությունները, ինչ հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիները: Ավելին. Հետ աճող թվով միջազգային ամուսնությունների քաղաքացիների միջեւ, շատ ամուսինները կարող են դիմակայել է կոնկրետ խնդիրների, նրանց ընտանիքի իրավունքը