Կապել իրավական աշխատանքները Չինաստանում

Ընկերության մասին»Դելոյթ»Չինաստանը է մեր մասնագետների Չինաստանի նաեւ ամբողջական երաշխիքների, աուդիտի, խորհրդատվության, կորպորատիվ ֆինանսների, ռիսկերի կառավարման եւ հարկային ծառայությունների, ինչպես աշխատել