Չինաստան Ընթացիկ Հաշիվ

Մասնակիցների առեւտրի տնտեսությունը կարող է դիտել, է բեռնել եւ համեմատել տվյալները գրեթե երկու հարյուր երկրների, այդ թվում ավելի քան քսան միլիոն տնտեսական ցուցանիշների, արտարժութային փոխարժեքների, պետական պարտատոմսերի եկամտաբերության, ֆոնդային ինդեքսների եւ հումքային ապրանքների գների Ընթացիկ հաշվի հավասար գումարի հաշվեկշռի սալդոն (արտահանում մինուս ապրանքների և ծառայությունների), մաքուր եկամուտը (օրինակ, տոկոսներ և շահաբաժիններ) եւ մաքուր տրանսֆերտային վճարումներ (օրինակ, օտարերկրյա աջակցություն) Այս էջում ներկայացված է Չինաստանի ընթացիկ հաշվի — ընթացիկ արժեքները, պատմական տվյալներ, կանխատեսումները, դիագրամներ, վիճակագրական տվյալներ, տնտեսական օրացույց եւ նորություններ